Membership

Membership Registration

Mēnā he whakapapa Māori tāu. He karanga tēnei ki a koe hei whakauru ki Te Akatea. He rōpu whakahaerenga mātauranga Māori me te arotahinga o nga iwi taketake hautūtanga.

If you whakapapa Māori, we invite you to become a member of Te Akatea - a Māori education organisation that focuses exclusively on indigenous leadership.

Ngā mihi - we have received your registration.

If you selected "Online payment with credit card" from the payment type, then click the following link.
I would like to pay online by credit card
If you selected "Invoice", then we will send you a invoice shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Strategic Relations

Te Akatea

New Zealand Māori

Principals’ Association

Contact: Bruce Jepsen
PO Box 8039
Whangarei 0112

© 2022 Te Akatea New Zealand Māori Principals’ Association