Ngā whakamārama

O te ingoa

Huia Kaimanawa - treasure - a figurative expression for anything prized.

Ko te manu huia, he manu tūturu, he manu taketake o te whenua o Aotearoa nei.  Ko te kīanga 'Huia Kaimanawa' anōnei he rangatira, he manukura, he ikāwhero.  E mea ana tātau he rangatira katoa te tira 'Emerging Māori Leaders' ahakoa he tumuaki, he kaiako, he kaiārahi rānei.  Ki te tapaina te tira ki te ingoa 'Huia Kaimanawa' he momo poropiti anō, he whakakitenga ki te hunga katoa, ā tōnā ka tū koe hai rangatira i roto i ō kura/ hāpori/ hapū/ iwi te aha atu rānei.  Kāre he rerekētanga o te tūnga ki a tātau te māori, he mana tō tēnā, tō tēnā, ā me mōhio mārika tātau ki taua āhuatanga, me noho whakaiti, me noho hūmārie te tangata ahakoa ko wai.

As I was reading the pukapuka 'Huia Come Home' i toko te whakaaro, te ingoa Huia Kaimanawa.  Nō runga i taua whakaaro, the Huia is indigenous ki Aotearoa nei; there is a male and female; he hoa hāere ngātahi rāua; he manu rangatira - so we are also prophesying that our tira will all be rangatira one day, in their own time - at a time such as this! I didn't want to have two ingoa for First Time Māori Principals' and Emerging Māori Leaders' i te mea, ehara ko te tūranga te mea matua, te mea e wehewehe nei i a tātau.  We see leaders in all of us and we are all leaders in our own right.

O te tohu

Ka hāngai tonu ki ngā kōrero tā te rangatira i hoatu ai te ingoa Huia Kaimanawa. He rangatira te tira haere, he rangatira hoki te tira hou e noho tahi ana hei tuākana hei taina, ka noho tau ana hei tuahine, hei tungāne, a ka mutu ka rere hei manu huia ka tū rangatira ana mō tōna whānau, hapū, Iwi, motu anō hoki.

Female elements: Ko te manu huia me ōna ngutu roa. Ko te tohu niho taniwha e kōrero ana mō te whakapapa hei kaitiaki o te whare tangata.

Male elements: Ko te manu huia anō hoki me ōna ngutu poto. Ko te tohu whakairo ko te rauru e kōrero ana i te hononga o te kauwae runga ki te kauwae raro. I kake a Tane ki te toi o ngā rangi ki te tiki i ngā kete mātauranga, he tohu tēnei hei Kaitiaki te Tane i te tuku mātauranga me he kaipupuri o te tikanga.

Strategic Relations

Te Akatea

New Zealand Māori

Principals’ Association

Contact: Bruce Jepsen
PO Box 8039
Whangarei 0112

© 2022 Te Akatea New Zealand Māori Principals’ Association